cytrusik.pl

Strona o lifestylu, zdrowiu i finansach

Finanse Rozwój Osobisty

Co warto wiedzieć o ustawie deweloperskiej?

Ustawa deweloperska jest zapisem prawnym o bardzo dużym znaczeniu, bowiem to właśnie dzięki niemu pieniądze przeznaczone za zakup domu/ mieszkania są znacznie lepiej chronione. Co ważne, ustawa to określa jasno i czytelnie prawa i obowiązki zarówno dewelopera, jak i potencjalnego nabywcy danej nieruchomości.

W jakim celu wprowadzono w życie ustawę deweloperską?

Jeszcze kilka lat temu, gdy ustawa deweloperska nie obowiązywała na ówczesnym rynku nieruchomości bardzo często miały miejsce sytuacje, w których nieuczciwy deweloper pozostawiał swoich klientów bez funduszy i praw własności do mieszkań, za to z wziętymi na wiele lat kredytami do spłacenia. Sytuacja ta uległa dość znaczącej poprawie, gdy w życie wprowadzona została ustawa deweloperska. Jej pojawienie się jasno i wyraźnie sprecyzowało zasady odnoszące się zarówno do zasad i trybu zawierania umów pomiędzy stronami, jak i ochrony praw nabywców nieruchomości np. przez nieuczciwością czy ewentualną niewypłacalnością dewelopera.

Ustawa deweloperska – nowe obowiązki

Aby prawa nabywców nieruchomości od deweloperów były lepiej chronione, wedle zapisów ustawy wszyscy deweloperzy są zobowiązani do sporządzenia prospektów informacyjnych, w których znaleźć się muszą najważniejsze informacje dokładnie opisujące dane przedsięwzięcie deweloperskie. Taki prospekt deweloper jest zobowiązany okazać każdorazowo na życzenie zainteresowanej nieruchomością jednostki. Warto przy tym pokreślić, że za udzielanie tego rodzaju informacji deweloper nie ma prawa pobierać opłaty. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej, o czym należy bezwzględnie pamiętać decydując się na zakup domu czy mieszkania prosto od dewelopera.