cytrusik.pl

Strona o lifestylu, zdrowiu i finansach

Finanse Praca

Podatek dochodowy od wpłat na PPK?

Zatrudnienie pracownika wiąże się z opłacaniem za niego składek na program PPK. Wpłaty pracodawcy podstawowe jak i dodatkowe z tego tytułu są przychodem dla pracownika według ustawy o PIT, art. 12 ust. 1. Stanowi ona o tym, że zaliczka na podatek dochodowy dotyczy także osób, które są uczestnikami programu i odkładają w ten sposób na emeryturę.

Z czego pobierana jest zaliczka?


Wynagrodzenie pracownika to kwota z której potrąca się zaliczkę. Dla przypomnienia ogólne zasady wpłat podatku dochodowego to od 1 października wysokość zaliczki w kwocie 17, 75 procent, natomiast od 1 stycznia procent ten wyniesie 17. Biorąc pod uwagę program, podatnik według przepisów uzyskuje przychód w momencie wpłaty na konto PPK. Dlatego też podatek dochodowy w tej sytuacji jest naliczany. Zajmuje się tym pracodawca, który odlicza wpłatę jako koszty uzyskania przychodów.

Wpłaty i dopłaty od Państwa a podatek


Wpłata powitalna od państwa, a także następujące po sobie dopłaty są zwolnione z podatku dochodowego. Dodatkowo nie są one podstawą do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, dlatego dla uczestnika nie wiążą się z dodatkowymi opłatami. Podobnie wpłaty, które są finansowane przez pracownika, nie podlegają one dodatkowym obciążeniom i nie są zaliczane do ubezpieczeń społecznych, ponieważ odlicza się je od wynagrodzenia netto.

Podatek również dla młodych?


Obowiązujące przepisy zwolnienia młodych pracowników do 26 roku życia (zatwierdzone od sierpnia) z podatku dochodowego, dotyczą również wpłat dokonywanych na rachunki PPK. Górny limit wynagrodzenia, które nie podlega podatkowi to 35636, 67 w roku 2019, czyli 5/12 całorocznego, a ogólny jego limit wynosi 85528 zł. Pracownik ten zwolniony jest pod warunkiem pracy na umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę spółdzielczego stosunku pracy oraz umowy zlecenia.